ជម្រើសសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត
ជម្រើសសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

ជម្រើសសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

មន្ទីរពេទ្យបាំងកក

discover

Discover
oF / oC Partly sunny
Check In Icon
Check Out Icon
Adult Icon
Children Icon
Room Icon
សណ្ឋាគារបៃតងថ្មីបំផុត

ជម្រើសសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

ទីក្រុងបាងកក

ក្រៅពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ជាគោលដៅទេសចរណ៍ ដ៏ល្បីល្បាញ ប្រទេសថៃក៏ជា គោលដៅទេសចរណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនាំមុខគេនៅអាស៊ីផងដែរ ។ ប្រទេសថៃជាពិសេស ទីក្រុងបាំងកក ផ្តល់ជូននូវ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវេច្ជសាស្រ្ត ល្អឥតខ្ចោះ និងជាទីតាំង របស់មន្ទីរពេទ្យឯកជន ដ៏ធំជាងគេមួយ នៅអាស៊ីផងដែរ ។ វិស័យទេសចរណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត នៅប្រទេសថៃ គឺភាគច្រើន ជំរុញដោយ មន្ទីរពេទ្យឯកជន និងទទួលបានកិត្តិនាម ខ្ពង់ខ្ពស់ ដោយសារគុណភាពសេវាកម្ម និងការព្យាបាល ប្រកបដោយឧត្តមភាព មានថ្លៃព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្តសមរម្យ និងគារវកិច្ច មានលក្ខណៈពិសេសពេកក្រៃ ។

ហូលីដេ អ៊ីន អ៊ិក្សប្រ៊េស បាំងកក សួយ ស៊ូនវីចៃ ស្ថិតនៅចំចំណុចកណ្តាល បណ្តាមន្ទីរពេទ្យនាំមុខគេ នៅប្រទេសថៃរួមមាន មន្ទីរពេទ្យបាំងកក មន្ទីរពេទ្យភីយ៉ាវ៉ាត់ និង មន្ទីរពេទ្យព្រះរាម 9 ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានគម្រោងធ្វើការណាត់ជួប ជាមួយមន្ទីរពេទ្យទាំងនេះ សូមពិនិត្យមើល បញ្ជីសេវាព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗ ដែលមានផ្តល់ជូន នៅខាងក្រោមនេះ ។ ភ្ញៀវសណ្ឋាគារក៏អាចទទួលបាន សេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តវ៉ែន ពីសណ្ឋាគារ ដែលនឹងជូនលោកអ្នក ទៅដាក់ដល់ច្រកទ្វាចូលមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីឱ្យលោកអ្នកទទួលបានភាពងាយស្រួលបំផុត ក្នុងកំឡុងពេលព្យាលបាល របស់លោកអ្នក ឬ ពេលមកមើលអ្នកជំងឺណាម្នាក់នោះ ។

បញ្ជីរាយឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត

ហូលីដេ អ៊ីន អ៊ិក្សប្រ៊េស បាំងកក សួយ ស៊ូនវីចៃ ស្ថិតនៅចំចំណុចកណ្តាល បណ្តាមន្ទីរពេទ្យនាំមុខគេ នៅប្រទេសថៃរួមមាន មន្ទីរពេទ្យបាំងកក មន្ទីរពេទ្យភីយ៉ាវ៉ាត់ និង មន្ទីរពេទ្យព្រះរាម 9 ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានគម្រោងធ្វើការណាត់ជួប ជាមួយមន្ទីរពេទ្យទាំងនេះ សូមពិនិត្យមើល បញ្ជីសេវាព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗ ដែលមានផ្តល់ជូន នៅខាងក្រោមនេះ ។ ភ្ញៀវសណ្ឋាគារក៏អាចទទួលបាន សេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តវ៉ែន ពីសណ្ឋាគារ ដែលនឹងជូនលោកអ្នក ទៅដាក់ដល់ច្រកទ្វាចូលមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីឱ្យលោកអ្នកទទួលបានភាពងាយស្រួលបំផុត ក្នុងកំឡុងពេលព្យាលបាល របស់លោកអ្នក ឬ ពេលមកមើលអ្នកជំងឺណាម្នាក់នោះ ។

សូមមើលតារាងមណ្ឌលសុខភាព

How To Icon

របៀបកក់

Bangkok Hospital

2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Road., Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

General Enquiry Contact:

Make an appointment HERE.

Hotline Call: +662 310-3000, or 1719 (Local Thailand calls) or email info@bangkokhospital.com


Piyavate Hospital

998 Rim Klong Samsen Rd., Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Thailand

General Enquiry Contact:

Make an appointment HERE.

Hotline Call : +662 625 6555


Rama 9 Hospital

99 Soi Rama IX Hospital, Rama IX Road, Huaykwang, 10320 Bangkok Thailand

General Enquiry Contact:

Make an appointment HERE.

Hotline Call +66 2 202 9999 or email info@praram9.com