discover

Discover
oF / oC Partly sunny
Check In Icon
Check Out Icon
Adult Icon
Children Icon
Room Icon

ພັກຜ່ອນ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດວັນພັກ

ແບບສະບາຍລາຄາລາຍວັນ

ຫຼືວ່າທ່ານກຳລັງລໍຖ້າພົບແພດ ຫຼື ຕ້ອງການບ່ອນພັກຜ່ອນລະຫວ່າງການໄປໂຮງຮຽນດ ພັກຜ່ອນກັບພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍໃນຫ້ອງສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານເອງ. ລື່ນເລີງກັບສວນເທິງຫຼັງຄາ ແລະ ສວນດ້ານເທິງສຸດດ ສູນອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ລົດໂດຍສານຂົນສົ່ງຟຣີ. ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi  ຕະຫຼອດເວລາທີ່ພັກຢູ່ໂຮງຮຽມ. ມີພ້ອມໃຫ້ທຸກໆຕັ້ງແຕ່ 8:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 18:00 ໂມງແລງ (ສູງເຖິງ 8 ຊົ່ວໂມງ) ໃນລາຄາທີ່ສະບາຍກະເປົ໋າເລີ່ມແຕ່ 950 ບາດ++ ລວມມີ Wi-Fi  ແລະ ລົດຮັບສົ່ງຟຣີ.

ສຳລັບການຈອງບ່ອນພັກ, ກະລຸນາໂທ +66 2090 6300 ຫຼື ອີເມວ info.bnkss@ihg.com

Day use rate in Bangkok