Get your

Latest offers

discover

Discover
oF / oC Partly sunny
Check In Icon
Check Out Icon
Adult Icon
Children Icon
Room Icon

​ພັກ​ດົນ​ກວ່າ ຈ່າຍ​ໜ້ອຍກວ່າ

ປະ​ຢັດ​ກວ່າ​ເມື່ອ​ພັກ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ຕ່ຳ​ສຸດ 6 ຄືນ ແລະ ຮັບ​ສ່ວນຫຼຸດ 20% ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຊັກ​ເຄື່ອງ. ເກັບ​ເງິນ​ມັດ​ຈຳ​ຄືນ​ທຳ​ອິດ​​ແບບບໍ່​ສາ​ມາດສົ່ງ​ຄືນ​ໄດ້.