Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai
Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai

FIRM OR SOFT

Pick your perfect pillows

discover

Discover
oF / oC Partly sunny
Check In Icon
Check Out Icon
Adult Icon
Children Icon
Room Icon
the latest Green hotel

ဧည့္သည္အခန္း

သင့္ရဲ႕ဘန္ေကာက္ခရီးစဉ္အတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ ဒီဇုိင္းဆင္ထားၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ အခန္းမွာ သင့္ကိုယ္သင္ အားျပန္ေမြးလိုက္ပါ။ ဧည့္သည္အခန္းအားလံုးကို အရည္အေသြးျမင့္ ေမႊ႕ရာမ်ားႏွင့္ သင့္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ေခါင္းအံုး အမာ သို႔မဟုတ္ အေပ်ာ့တို႔ျဖင့္ ဆင္ယင္ထားသည္။ Holiday Inn Express ၏ သေကၤတအျဖစ္ ဘက္စံုသံုး စြမ္းရည္ျမင့္ ေရခ်ိဳးေရပန္းျဖင့္ ျပန္လည္လန္းဆန္းေစလိုက္ပါ။ သင္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ဇိမ္က်ေသာ အိပ္စက္မႈ ရရွိေစရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က ေသခ်ာေစပါမည္။ ေဟာ္တယ္သည္ အခမဲ့ ဝိုင္ဖိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္၊ အခန္းတြင္းသံုး မီးခံေသတၱာ၊ LCD တီဗြီ၊ ေရခဲေသတၱာအေသးႏွင့္ သင့္ကိုအဆင္ေျပဆံုး ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျမင့္တင္ေရး အလုပ္ေနရာတစ္ခုတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ 

EXPECT MORE

WHERE IT MATTERS

ဇိမ္ရွိေသာအိပ္ရာ

ဇိမ္ရွိေသာအိပ္ရာ

အခမဲ့ နံနက္စာ

အခမဲ့ နံနက္စာ

စြမ္းရည္ျမင့္ေရခ်ိဳးေရပန္း

စြမ္းရည္ျမင့္ေရခ်ိဳးေရပန္း

အခမဲ့ ဝိုင္ဖိုင္

အခမဲ့ ဝိုင္ဖိုင္

ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ တည္ေနရာ

ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ တည္ေနရာ

SLEEP

Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai Standard Room Queen Bed
Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai Standard Room Queen Bed

Standard Queen Bed Room

၂၀ စတုရန္းမီတာ 

ကြင္းဆိုဒ္အဆင့္အတန္းအိပ္ခန္းသည္ သက္ေသာင့္သက္သာ ေနရေစဖို႔အတြက္ သင္လိုအပ္မည့္ အေျခခံအားလံုးကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ အခန္းတုိင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ႏိုင္ဖို႔ အရည္အေသြးျမင့္ ေမႊ႕ရာမ်ားႏွင့္ သင့္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ေခါင္းအံုး အမာ သို႔မဟုတ္ အေပ်ာ့၊ အလုပ္လုပ္ရန္ေနရာ၊ LED တီဗြီ၊ အခန္းတြင္းသံုး ေရခဲေသတၱာအေသး၊ အခန္းတြင္းသံုး မီးခံေသတၲာ၊ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ႏွင့္ ဘက္စံုသံုး ေရပန္းေခါင္းပါဝင္သည့္ စြမ္းရည္ျမင့္ေရခ်ိဳးေရးပန္းတို႔ တပ္ဆင္ထားသည္။ ေနရာလြတ္ကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စမတ္က်ေသာ ေရခ်ိဳးခန္းတံခါးသည္ ေရခ်ိဳးခန္းကို တခ်ိန္တည္းတြင္ လူႏွစ္ဦး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးသည္။

 • ေခါင္းအံုးမီႏူး
 • သီးျခားအဝတ္ခ်ိတ္
 • အခန္းတြင္း အပူေပးႏွင့္ ေလေအးေပးစက္ အေဝးထိန္းခလုပ္မ်ား
 • သီးသန္႔ေရခ်ိဳးခန္း
 • ေရခ်ိဳးခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား
 • ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္
 • သီးျခား/ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ ေရပန္း
 • ေရခဲေသတၱာအေသး
 • တီဗြီအျပား
 • ခံုေစာင္းအျမင့္ရွိ လွ်ပ္စစ္ပလက္ေပါက္
 • တီဗီႀကိဳးလိုင္း/ၿဂိဳလ္တု
 • အတြင္းဖက္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အခန္းမ်ား ရႏိုင္သည္
 • ေမတၱာလက္ေဆာင္ ေကာ္ဖီ/လက္ဖက္ရည္ ပစၥည္းမ်ား
 • ေမတၱာလက္ေဆာင္ ေရဘူး
BOOK NOW
Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai Standard Room Twin Bed
Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai Standard Room Twin Bed

Standard 2-Single Bed Room

၂၀ စတုရန္းမီတာ

သင္သည္ သီးသန္႔ေနရာအခ်ိဳက လုိအပ္ပါက၊ အဆင့္အတန္း ၂- တစ္ေယာက္အိပ္ခန္းမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။ ဤအခန္းအမ်ိဳးအစားသည္ သက္ေသာင့္သက္သာ ေနရေစဖို႔အတြက္ သင္လိုအပ္မည့္ အေျခခံအားလံုးကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ အခန္းတုိင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ႏိုင္ဖို႔ အရည္အေသြးျမင့္ ေမႊ႕ရာမ်ားႏွင့္ သင့္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ေခါင္းအံုး အမာ သို႔မဟုတ္ အေပ်ာ့၊ အလုပ္လုပ္ရန္ေနရာ၊ LED တီဗြီ၊ အခန္းတြင္းသံုး ေရခဲေသတၱာအေသး၊ အခန္းတြင္းသံုး မီးခံေသတၲာ၊ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ႏွင့္ ဘက္စံုသံုး ေရပန္းေခါင္းပါဝင္သည့္ စြမ္းရည္ျမင့္ေရခ်ိဳးေရးပန္းတို႔ တပ္ဆင္ထားသည္။ ေနရာလြတ္ကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စမတ္က်ေသာ ေရခ်ိဳးခန္းတံခါးသည္ ေရခ်ိဳးခန္းကို တခ်ိန္တည္းတြင္ လူႏွစ္ဦး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးသည္။

 • ေခါင္းအံုးမီႏူး
 • သီးျခားအဝတ္ခ်ိတ္
 • အခန္းတြင္း အပူေပးႏွင့္ ေလေအးေပးစက္ အေဝးထိန္းခလုပ္မ်ား
 • သီးသန္႔ေရခ်ိဳးခန္း
 • ေရခ်ိဳးခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား
 • ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္
BOOK NOW
Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai Accessible Bathroom

Standard Accessible Room

၂၅ စတုရန္းမီတာ

အသံုးျပဳရလြယ္ကူေသာ အခန္းမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းၿပီး ၂၅ စတုရန္မီတာရွိကာ ကြင္းဆိုဒ္အဆင့္အတန္းႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ခန္းတို႔ႏွင့္ တူညီေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခန္းအဂၤါရပ္မ်ားကို ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ျဖင့္ သြားလာသည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေစရန္ မြမ္းမံထားသည္။ အိပ္ခန္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲရွိ အပိုေနရာလြတ္မ်ားက အခန္းတြင္းသြားလာလႈပ္ရွားမႈကို လြယ္ကူေစၿပီး အနိမ့္ပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားက အသံုးျပဳရလြယ္ကူေစသည္။ 

Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai - Family Room

Family Room

၄၀ စတုရန္းမီတာ 

မိသားစုတစ္စုအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေစသည္။ အတြင္းဖက္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အခန္းႏွစ္ခန္းသည္ ေရျမႈပ္ေမႊ႕ရာတစ္ခုႏွင့္ ကြင္းဆိုဒ္ေမႊ႕ရာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ေယာက္အိပ္ေမႊ႕ရာႏွစ္ခု ပါဝင္ၿပီး ေအးေဆးတိတ္ဆိတ္မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ၎အခန္းသည္ ၃-၄ေယာက္ပါ မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ ခရီးသြားသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား ႏွစ္ဦးထက္ပိုလွ်င္ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ 

Smart Offers

Smart Offers For Smart Travellers

Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai

ဗ်ာမမ်ားေစရ အေကာင္းဆံုးေသာ အေလွ်ာ့အတင္း ေဈးႏႈန္းမ်ား ဒီမွာရွိသည္။

ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းလုိက္ပါ။  စရန္ေငြ ေပးစရာ မလိုဘဲ သင္ေဟာ္တယ္သို႔ ခ်က္ကင္ဝင္ေရာက္မည့္ေန႔ ေဟာ္တယ္ရွိရာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆နာရီထိ လြတ္လပ္စြာ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ 

အခုပဲ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ

ေငြေလွ်ာ့ေပးၿပီး ပိုၿပီးၾကာၾကာတည္းပါ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ အနည္းဆံုးငါးည တည္းလွ်င္ ပိုမိုသက္သာၿပီး အဝတ္ေလွ်ာ္ခ ၂၀% ေလွ်ာ့ေဈးကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ေငြျပန္မအမ္းေသာ ပထမညအတြက္ စရန္ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ 

အခုပဲ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ
ေစာေစာ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းၿပီး ပိုမိုသက္သာမႈ ရယူပါ။

ေစာေစာ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းၿပီး ပိုမိုသက္သာမႈ ရယူပါ။


တစ္ညလွ်င္ တစ္ခန္းကို ၁,၅၉၉++ ဘတ္ မွ ႀကိဳတင္ေပး၍ တိုက္ရိုက္ ၇ရက္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းျခင္းျဖင့္ ေဟာ္တယ္၏ အေကာင္းဆံုး ႏႈန္းထားကို ခံစားလိုက္ပါ။ IHG ဆုအသင္းဝင္မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားႏွင့္ အခမဲ့ညမ်ားအတြက္ သက္သာခြင့္မ်ား ရရွိၿပီး ပိုမိုေသာဆုမ်ားမွာ ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ရွိသည္။

အခုပဲ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ