Medical Option
Medical Option

Medical Option

Bangkok Hospital

discover

Discover
oF / oC Partly sunny
Check In Icon
Check Out Icon
Adult Icon
Children Icon
Room Icon
the latest Green hotel

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္

IN BANGKOK

ေက်ာ္ၾကားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ သြားစရာေနရာ တစ္ခုျဖစ္ျခင္းအျပင္ ထိုင္းကို အာရွ၏ ဦးေဆာင္ေနေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သြားေရာက္စရာေနရာအျဖစ္လည္း ေထာမနာျပဳၾကသည္။ ထိုင္ႏိုင္ငံ၊ အထူးသျဖင့္ဘန္ေကာက္မွ အာရွတြင္ အႀကီးဆုံးေသာ ပုဂၢလိကေဆးရံုမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုတစ္ခုႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားကို ကမ္းလွမ္းသည္။ ထိုင္ႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကေဆးရံုမ်ားမွ ႀကီးမားစြာ ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိၿပီး ၎၏ ထိပ္တန္းက်ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုသမႈမ်ား အရည္အေသြး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကုသမႈမ်ားအတြက္ လက္ခံႏိုင္ေသာကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ထူးျခားေသာေႏြးေထြးပ်ဴငွာမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမင့္မားေသာဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈ ရရွိေနသည္။ 

က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားစာရင္း

Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai သည္ ဘန္ေကာက္ေဆးရံု၊ ပီယာဗတ္ေဆးရံုႏွင့္ ပရာရမ္၉ေဆးရံု အပါအဝင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ေဆးရံုမ်ား၏ အလယ္တည့္တည့္တြင္ တည္ရွိသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဤေဆးရံုမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္းအခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ စီစဉ္ေနလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးရံုတစ္ခုခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကုသမႈစာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္လိုက္ပါ။ သင္ကုသမႈ ခံယူေနစဉ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ လူနာတစ္ဦးဦးထံ သတင္းေမးသြားေရာက္စဉ္အတြင္း သင့္အတြက္ အဆံုးစြန္ထိ အဆင္ေျပေစရန္ သင့္ကို ေဆးရံုတံခါးဝတြင္ ခ်ေပးသည့္ လြန္းျပန္အလုံပိတ္ယာဉ္မ်ားကိုလည္း ေဟာ္တယ္တြင္ တည္းခိုသည့္ ဧည့္သည္မ်ားက သေဘာက်ၾကသည္။ 

See the Medical Centers List

How To Icon

သင့္ကုသမႈအတြက္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ

ဘန္ေကာက္ေဆးရံု

 ၂ Soi Soonvijai ၇၊ နယူပတ္ခ်္ဘူရီလမ္း၊ ေဟြကြမ္၊ ဘန္ေကာက္ ၁၀၃၁၀ ထိုင္းႏုိင္ငံ

အေထြေထြစံုစမ္းေမးျမန္းရန္ အဆက္အသြယ္- 

ဤေနရာတြင္ အခ်ိန္းအခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။
သီးသန္႔ဖုန္းလိုင္းေခၚဆိုရန္- +၆၆၂ ၃၁၀-၃၀၀၀ သို႔မဟုတ္ ၁၇၁၉ (ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းေခၚဆိုမႈမ်ား) သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္
email info@bangkokhospital.com


ပီယာဗိတ္ေဆးရံု

၉၉၈ ရင္ခေလာင္းစမ္စန္လမ္း၊ ဘန္ေကာက္၊ ေဟြခြမ္၊ ဘန္ေကာက္ ၁၀၃၁၀ ထိုင္းႏိုင္ငံ

အေထြေထြစံုစမ္းေမးျမန္းရန္ အဆက္အသြယ္- 

ဤေနရာတြင္ အခ်ိန္းအခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။
သီးသန္႔ဖုန္းလိုင္းေခၚဆိုရန္- +၆၆၂ ၆၂၅ ၆၅၅၅


ရာမ၉ေဆးရံု

 ၉၉ ဆြိဳင္ရာမ၉ ေဆးရံု၊ ရာမ၉လမ္း၊ေဟြကြမ္၊ ၁၀၃၂၀ ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ

အေထြေထြစံုစမ္းေမးျမန္းရန္ အဆက္အသြယ္- 

ဤေနရာတြင္ အခ်ိန္းအခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။
သီးသန္႔ဖုန္းလိုင္းေခၚဆိုရန္ +၆၆ ၂ ၂၀၂ ၉၉၉၉ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ info@praram9.com